Vi på PS Olje AB är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi informera dig om en viktig förändring. Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning i kraft, General Data Protection Regulation, GDPR. Förordningen gäller direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen, PuL. Med anledning av detta har vi tagit fram en ny personuppgiftspolicy och villkor kring personuppgiftshantering för våra kunder.

I policyn kan du ta del av hur vi sparar och hanterar din personliga information. När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer, leveransadress och personnummer. Denna information behöver vi för att kunna hantera er order, utföra leveransen och  kunna sända er en faktura och eventuellt ta en kreditupplysning.

Personuppgiftsansvarig är vi PS Olje AB, 556615-4489, Oljevägen, 302 50 Halmstad, som behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Behandling av uppgifterna kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med behandlingen av era personuppgifter är att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot er som kund förekommer det även att vi dokumenterar viss väsentlig kundkommunikation.

Den vars personuppgifter är registrerade hos PS Olje AB har rätt att begära tillgång till och rättelse av personuppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Du kan även begära radering av dina uppgifter om inte uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag eller ingångna avtal. Om ni anser att PS Oljes uppgifter angående er behöver uppdateras är ni välkomna att skicka dessa uppgifter till oss.

Du kan få ytterligare information helgfria vardagar kl 8-16, på telefon 035-19 19 19.

Med vänlig hälsning

PS Olje AB