Vi på PS Olje AB är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi informera dig om en viktig förändring. Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning i kraft, General Data Protection Regulation, GDPR. Förordningen gäller direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen, PuL. Med anledning av detta har vi tagit fram ny personuppgiftspolicy och villkor kring personuppgiftshantering för våra kunder.

I policyn kan du ta del av hur vi sparar och hanterar din personliga information. När du anmäler dig som kund hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer, leveransadress och personnummer. Syftet med behandlingen av era personuppgifter är att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, eventuellt ta en kreditupplysning, informera om erbjudanden och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot er som kund förekommer det även att vi dokumenterar viss väsentlig kundkommunikation.

I den mån det är nödvändigt kan PS Olje AB även behandla personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, till exempel i samband med klagomål och reklamationer, brottsanmälningar, incidenter samt rättsprocesser.

PS Olje AB bedriver kamerabevakning av drivmedelsanläggningar i syfte att förebygga och utreda brott. Bevakningen omfattar område på våra drivmedelsanläggningar så som vid pumpar och betalterminaler. PS Olje AB har som syfte att endast lagra videomaterial så länge vi bedömer att eventuellt brott kan upptäckas och överlämnas till brottskämpande myndighet. Endast i undantagsfall lagras inspelat material i mer än två månader.  Laglig grund är de bemyndiganden som följer av kamerabevakningslagen.

Personuppgiftsansvarig är vi PS Olje AB, 556615-4489, Oljevägen, 302 50 Halmstad, som behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Behandling av uppgifterna kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. När dina personuppgifter delas med någon samarbetspartner (personuppgiftsbiträden) sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt ett avtal eller administrera fakturor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Den vars personuppgifter är registrerade hos PS Olje AB har rätt att begära tillgång till och rättelse av personuppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Du kan även begära radering av dina uppgifter om inte uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag eller ingångna avtal. Om ni anser att PS Olje AB´s uppgifter angående er behöver uppdateras är ni välkomna att skicka dessa uppgifter till oss.

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. PS Olje AB genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att avtalsrelationen upphört. PS Olje AB kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att avtalsrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot oss. Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende bokföring. Om sådan skyldighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 7 år.

Psolje.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda psolje.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på psolje.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om besökaren aldrig kopplas samman med besökarens identitet.

Psolje.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från Google Analytics för att samla statistik över hur våra besökare använder sidan. Informationen som samlas in och lagras i webbläsare är i anonym form där vi ser hur många besökare vi har, varifrån besökarna kommer och vilka sidor de besöker. Informationen om vilka hemsidor eller länkar besökarna kommer ifrån lagras upp till och med sex månader. Du kan läsa mer om Google Analytics säkerhetspolicy på: www.support.google.com.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på svenskaoljebolaget.se sluta att fungera korrekt.

Du kan få ytterligare information helgfria vardagar kl 8-16, på telefon 035-19 19 19.

Med vänlig hälsning

PS Olje AB