ELDNINGSOLJA 

De eldningsoljor som vi säljer uppfyller samtliga kvalitetskrav enligt svensk standard. Eldningsoljorna delas in i 7 olika klasser enligt svensk standard SS 15 54 10. 

Eldningsolja 1
Kallas även för villaolja. Det finns tre olika oljor i detta segment. Den vanligaste (E10) lämpar sig bäst för att användas i anläggningar där oljetanken står varmt inomhus. Är oljetanken placerad utomhus, i mark eller i kalla utrymmen rekommenderas en köldhärdigare produkt (E32). För dig som tänker lite extra på miljön kan vi rekommendera vår Minima. Den kan lagras både inom och utomhus och har mycket goda miljöprestanda med lägre svavelhalt och lägre halt av kväve än E10 och E32.

Eldningsolja 2-6 Tjockolja
Finns med flera olika svavelhalter och har mer energi per m3 än eldningsolja 1. Kräver anpassade anläggningar som varmhållning av cistern och värmning i brännaren. Vi på PS Olje AB tillhandahåller inte tjockoljor men kan med fördel förmedla affärer till rätt personer inom Preem.

Eldningsolja Bio 100
Nu kan du elda grönt med Eldningsolja Bio 100, vår första och unika produkt inom segmentet förnybar eldningsolja. Baserad på 100% RME, RapsMetylEster, ger den en väsentlig växthusgasbesparing jämfört med dess fossila alternativ. Produkten har även extremt låg svavelhalt vilket ger begränsade svaveldioxidutsläpp. Eldningsolja Bio 100 lämpar sig som ersättning för Eldningsolja 1 E10.

Kundlöfte
Vi är en certifierad partner till Preem vilket innebär en trygghet för dig som kund. Certifieringen är ett kundlöfte och garanterar inte bara vår kunskap om produkter, laga, miljö och säkerhet utan garanterar även produktkvalité och trygghet.

Leveranser
Vi har 8st egna tankbilsekipage som dagligen levererar våra produkter i Halland, Småland och nordvästra Skåne. Vill du också ha en proffsig oljeleverantör med områdets bästa service och duktiga chaufförer som kan dina hemtrakter välkommen till oss.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.
Läs mer om hur vi hanterar GDPR