Priser och skatter

All vår prissättning på drivmedel och eldningsoljor baseras i grunden på råoljepriset. Handeln på råoljan sker i Rotterdam och förändras varje dag beroende på tillgång och efterfrågan och fastställs i dollar.

Prissättning bulkleveranser och företagskunder PS-Tankkort
Våra bulkleveranser och företagskunder som tankar på våra drivmedelsanläggningar, prissätts med fasta 1-veckorspriser. Förändring av priserna sker varje måndag och gäller till och med söndag samma vecka. Priserna baseras då på de genomsnittliga Rotterdamnoteringarna för den föregående 7 dagars perioden.

Prissättning bensinstationer
Våra bensinstationer är så kallade obemannade lågprisstationer. Priserna förändras dagligen utifrån världsmarknadsnoteringarna. Vårt konkurrenskraftiga pris säkerställs även genom att vi dagligen får rapporter om vilka priser våra konkurrenter har.

Skatter:

 • Produkt
 • Eldningsolja
 • Diesel 5% RME
 • Diesel utan RME
 • Bensin 95
 • Biodiesel 100
 • HVO Diesel 100
 • Energiskatt
 • 869
 • 2603
 • 2648
 • 3900
 • 140
 • 21
 • Koldioxidskatt
 • 3292
 • 3136
 • 3292
 • 2527
 • 175
 • 26
 • Summa
 • 4161
 • 5739
 • 5940
 • 6427
 • 315
 • 47