DIESEL 

Dieselbränslets egenskaper och kvalitet är avgörande för att motorn ska fungera och ge rätt prestanda, avgasutsläpp och livslängd samt möjliggöra effektiv avgasreningsteknik. De dieselprodukter vi säljer via våra stationer eller levererar direkt till din tank uppfyller de högsta kraven som ger bra förbränningsegenskaper och renare avgaser. Dieselprodukterna uppfyller Svensk Standard SS 15 54 35, miljöklass 1 samt europastandarden för dieselbränsle, EN590. RME-produkterna uppfyller bränslekvalitetskrav enligt SS-EN 14214.

ACP Diesel med eller utan RME
Vår standarddiesel kommer i två utföranden med eller utan RME. En diesel utan RME kallas även blankdiesel och kan vara fördelaktig när produkten ska lagras över en längre period, eftersom egenskaperna hos RME gör den känslig för långvarig lagring. Produkterna innehåller den rengörande tillsatsen ACP som håller bränslesystemet rent, motverkar rostbildning och uppbyggnaden av beläggningar.

ACP Evolution Diesel
Andra generationens drivmedel som innehåller en hydrerad förnybar råvara samt låginblandad RME. Beroende på vilken tid det är på året kan produkten innehålla en förnyelsebar andel på hela 32 procent. Av dessa 32 procent är upp till 7 procent RME. Råvaran till övriga 25 procent av den förnybara andelen är en restprodukt från skogsindustrin närmare bestämt tallojla. Produkten innehåller den rengörande tillsatsen ACP som håller bränslesystemet rent, motverkar rostbildning och uppbyggnaden av beläggningar.

Biodiesel 100% RME
Biodiesel är ett biobaserat motorbränsle som till 100 procent består av RME, och ger mycket lägre utsläpp av fossil koldioxid än en vanlig diesel. Vi rekommenderar en kontakt med fordonstillverkaren för besked före användning av Biodiesel.

HVO Diesel 100
HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja, produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer. HVO Diesel 100 är helt framställd från förnybara komponenter. Det gör att den har en koldioxidbesparing på 88 % och en förnybar andel på 100 %. Ett fordon som tankar HVO Diesel 100 reducerar därmed utsläppet av fossila växthusgaser med 88 % jämfört med om fordonet som skulle använt helt fossil diesel. Vi rekommenderar en kontakt med fordonstillverkaren för besked före användning av HVO Diesel 100.

Kundlöfte
Vi är en certifierad partner till Preem vilket innebär en trygghet för dig som kund. Certifieringen är ett kundlöfte och garanterar inte bara vår kunskap om produkter, laga, miljö och säkerhet utan garanterar även produktkvalité och trygghet.